Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Artema Poliszczuka

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. Artema Poliszczuka
 

Autor: 
Artem Poliszczuk
Tytuł pracy: 
Zastosowanie metod uczenia maszynowego w astrofizyce i kosmologii
Termin obrony: 
pon., 2022-09-05 13:00
Miejsce: 
sala 207, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
Promotor: 
prof. dr hab. Agnieszka Pollo (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Promotor pomocniczy: 
Dr Aleksandra Solarz (Europejskie Obserwatorium Południowe, Santiago)
Recenzenci: 
  • Dr hab. Michał Bejger (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN)
  • Prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ: https://www.ncbj.gov.pl/dokument/zastosowanie-metod-uczenia-maszynowego-...

Data ogłoszenia: 
czwartek, 18 sie 2022
Załączniki: