Menu odnośników dodatkowych

XFEL news

Pierwsze elektrony w European XFEL

Iniektor elektronów European XFEL, fot. Dirk Nölle, DESY
Otrzymanie pierwszej wiązki elektronów w europejskim laserze European XFEL jest milowym krokiem w budowie międzynarodowego centrum badawczego. Polska jest pełnoprawnym udziałowcem konsorcjum European XFEL (Eu-XFEL) Accelerator Consortium od 2010 r. Naszym dotychczasowym wkładem do największego europejskiego lasera są elementy liniowego akceleratora elektronów oraz procedury i instrumenty ich testowania. ----

Strony