Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy (TJ3)

Adres

05-400 Otwock, Świerk
tel. +48 22 27 31 262
e-mail TJ3@ncbj.gov.pl

Kierownik Zakładu

dr Agnieszka Syntfeld-Każuch

e-mail: agnieszka.syntfeld@ncbj.gov.pl

Działalność

Działalność Zakładu skupia się wokół prac naukowo-badawczych i rozwojowych z zakresu technik detekcji promieniowania jonizującego, w szczególności w oparciu o różnego rodzaju materiały scyntylacyjne i odczyt światła przy pomocy szerokiej gamy fotodetektorów (fotopowielaczy klasycznych, fotopowielaczy krzemowych, diod lawinowych itp.). Do naszej specjalności należy szeroko rozumiana charakterystyka nowych materiałów scyntylacyjnych, a uzyskaną w ten sposób wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w takich dziedzinach jak: ochrona granic, medycyna nuklearna, zastosowanie fizyki jądrowej w przemyśle.

Zakład rozwija pasywne i aktywne metody pomiarowe do prowadzenia eksperymentów w zakresie fizyki jądrowej i diagnostyki gorącej plazmy. Prowadzimy badania emisji promieniowania X i gamma, szybkich elektronów, jonów i neutronów z plazmy w urządzeniach badawczych typu Rod Plasma Injectors (RPI), Plasma-Focus (PF), Inertial Confinement Fusion (ICF) oraz w pułapkach typu tokamak. Opracowana w pracowni diagnostyka strumieni szybkich elektronów w tokamakach przy wykorzystaniu diamentowych detektorów promieniowania Czerenkowa należy do unikalnych w skali światowej.