Zakład Fizyki Detektorów (TJ3)

Adres

05-400 Otwock, Świerk
tel. +48 22 27 31 262

Kierownik Zakładu

dr Łukasz Świderski
e-mail: lukasz.swiderski@ncbj.gov.pl

Działalność

Zakład Fizyki Detektorów (TJ3) zajmuje się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie detekcji promieniowania jonizującego. W prowadzonych w zakładzie eksperymentach z zakresu fizyki jądrowej wykorzystywane są kryształy scyntylacyjne wraz z odczytem światła z fotopowielaczy, fotodiod oraz detektory półprzewodnikowe. Zakład TJ3 zajmuje się badaniami podstawowymi z zakresu detekcji promieniowania, między innymi:

  • pomiarami własności detektorów scyntylacyjnych do spektrometrii gamma, takich jak: ilość światła, energetyczna zdolność rozdzielcza, nieproporcjonalność, itp.,
  • testowaniem nowych detektorów odczytu światła, takich jak krzemowe fotopowielacze (Si-PMTs, MPPC),
  • pomiarami własności detektorów neutronowych.

 

Metodyka badawcza opracowana w Zakładzie TJ3 służy również celom użytkowym, takim jak:

  • medycyna nuklearna,
  • antyterroryzm.

 

Ponadto Pracownia Detektorów Półprzewodnikowych zajmuje się naprawą i regeneracją detektorów HPGe (wysokiej czystości detektory germanowe).