Specjalista - Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych

Data ogłoszenia: 
16 kwi 2018 - 08:15
Termin zbierania ofert: 
30 kwi 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Elektroniki i Systemów Detekcyjnych

na stanowisko: Specjalista

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • nadzór nad przydzielonym wyposażeniem badawczym,
 • opanowanie technik opracowania danych pomiarowych i szacowania niepewności pomiaru stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza,
 • udział w terenowych badaniach jakości powietrza atmosferycznego,
 • udział w przygotowaniu raportu z badań,
 • przygotowanie publikacji,
 • prowadzenie okresowych sprawdzeń czujników pomiarowych w poszczególnych zestawach pomiarowych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Wymagania:

 • stopień magistra fizyki, ekologii lub ochrony środowiska,
 • znajomość technik opracowania danych doświadczalnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • gotowość do wyjazdów na terenowe pomiary jakości powietrza,
 • kreatywność w działaniu i samodzielnym rozwiązywaniu napotkanych problemów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina,
 • ciekawe wyzwania badawcze,
 • atrakcyjne premie za udział w pracach projektowych,
 • przyzakładową służbę zdrowia i świadczenia socjalne.

 

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: jacek.rzadkiewicz@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Post-doc position in particle physics phenomenology.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.