Post-doc position in particle physics phenomenology

Data ogłoszenia: 
6 mar 2018 - 12:15
Termin zbierania ofert: 
15 kwi 2018 (Całodzienne)

The Theoretical Physics Division at the National Centre for Nuclear Research, Warsaw, invites applications for a postdoctoral research position in particle physics phenomenology. The position is for 3 years, starting in October 2018. The successful candidate will be hired under a full-time employment contract with a competitive salary of 10000 PLN gross per month.

Requirements:

  • – PhD in physics obtained no earlier than in 2011,
  • – Documented research experience in beyond the Standard Model physics,
  • – Very good knowledge of English (both oral and written),
  • – Familiarity with the numerical tools used in phenomenological analyses of the BSM models (ex. SARAH, MicrOmegas, MadGraph) and good coding skills (in Fortran/C++) are an asset.

Application documents:

Candidates should send their application, including:

  • -a Curriculum Vitae
  • -a list of publications
  • -a research statement

to kamila.kowalska@ncbj.gov.pl. The applicant should also arrange two letters of recommendation to be sent directly to the same address. The deadline for full consideration is April 15th, 2018. Applications will be considered beyond this deadline until the position is filled.

Contact person:

dr Kamila Kowalska, kamila.kowalska@ncbj.gov.pl

Prosimy o dołączenie oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Post-doc position in particle physics phenomenology.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.