Operator Aparaturowy Reaktora MARIA – Zakład Eksploatacji Reaktora MARIA

Data ogłoszenia: 
12 mar 2018 - 08:30
Termin zbierania ofert: 
23 mar 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakład Eksploatacji Reaktora MARIA

na stanowisko: Operator Aparaturowy Reaktora MARIA

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad bieżącą eksploatacją układów technologicznych reaktora
 • Zarządzanie infrastrukturą pomiarową i zabezpieczeń
 • Nadzorowanie działań serwisów zewnętrznych
 • Planowanie i nadzór nad pracami konserwacyjno-remontowymi
 • Usuwanie awarii i usterek
 • Analiza informacji otrzymanych z systemów pomiarowych
 • Rozwiązywanie problemów związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń
 • Tworzenie raportów i protokołów
 • Aktualizowanie dokumentacji technicznej
 • Współudział w kierowaniu działem aparaturowym

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu: automatyk, elektronik, informatyk lub pokrewne
 • Znajomość automatyki procesowej
 • Doświadczenie w dziale Utrzymaniu Ruchu
 • Umiejętność diagnozowania, wyszukiwania błędów i usuwania awarii maszyn i urządzeń oraz biegłe posługiwanie się narzędziami pomiarowymi
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność analitycznego myślenia
 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość języka angielskiego
 • Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, chęć przyswajania wiedzy

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ciekawa praca w miłym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
 • Miejsce pracy ok. 30 km od centrum Warszawy (Otwock-Świerk), dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina

 

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: a.szmyd@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Post-doc position in particle physics phenomenology.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.