Adiunkt – koordynator/ka badań przy użyciu dyfraktometru neutronowego | NOMATEN

Data ogłoszenia: 
17 lis 2022 - 08:30
Termin zbierania ofert: 
5 gru 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)  jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym Maria. Zajmujemy się m.in. badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych i jakością stosowanych w nich materiałach.

W związku z realizowanym projektem przyjęcia kilku dyfraktometrów neutronowych z Helmholtz Zentrum Berlin zostaje otwarty konkurs na stanowisko: 

Adiunkt – koordynator/ka badań przy użyciu dyfraktometru neutronowego

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za koordynację prowadzenia badań struktury materiałów przy użyciu dyfraktometrów neutronowych sprowadzonych z Helmholtz Zentrum Berlin. Będzie też odpowiedzialna za sprawne działanie jednego z dyfraktometrów oraz systemów otoczenia próbki (kriostaty, piece, elektromagnesy). 

Wymagane kompetencje:

 • doktorat z fizyki, chemii bądź inżynierii materiałowej,
 • ugruntowanej wiedzy z zakresu fizyki ciała stałego i metod dyfrakcyjnych,
 • praktyki w badaniach eksperymentalnych materiałów,
 • dobra znajomości języka angielskiego,
 • gotowość do pracy przy reaktorach jądrowych,
 • umiejętności pracy w zespole, kreatywnego i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Dodatkowym atutem kandydata/ki będzie:

 • praktyczna znajomość technik dyfrakcyjnych (neutronowych, rentgenowskich lub elektronowych)
 • wiedza z zakresu badania naprężeń o odkształceń materiałów

Oferujemy:

 • praca z nowoczesnymi technologiami w międzynarodowym środowisku,
 • duża dawka wiedzy praktycznej,
 • możliwość uzyskania habilitacji
 • przyjazna atmosfera pracy
 • możliwość prowadzenia badań naukowych w obszarze fizyki jądrowej i nowych technologii reaktorowych.
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku).
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).
 • podstawową opiekę medyczną (przyzakładową przychodnię).

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu potwierdzającego stopień naukowy
 • list motywacyjny
 • CV 
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy

Kontakt: dr Jacek Milczarek, jacek.milczarek@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) z dopiskiem w mailu i w CV: „Adiunkt – dyfrakcja neutronów”,  proszę przesyłać na adres e-mail: jacek.milczarek@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.