Adiunkt - doświadczalna fizyka jądrowa

Data ogłoszenia: 
22 lis 2017 - 12:30
Termin zbierania ofert: 
8 gru 2017 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta - fizyka
o specjalności doświadczalna fizyka jądrowa
- w Departamencie Badań Podstawowych.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

  • stopień doktora fizyki uzyskany w obszarze doświadczalnej fizyki jądrowej,
  • udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne),
  • znajomość technik obliczeniowych i aparaturowych doświadczalnej fizyki jądrowej,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Dokumenty zawierające życiorys, autoreferat naukowy, wykaz publikacji, należy przesłać na adres elektroniczny stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl do 8 grudnia 2017 roku. Podanie powinno być dopełnione przez dwa listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio na adres stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl
 

Kontakt  

prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński
stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl