Zapisy na najbliższy cykl wycieczek edukacyjnych (styczeń-czerwiec 2019) będą prowadzone telefonicznie
(+48 22 273 16 12) od dnia 13 grudnia 2018 r., od godz. 8.30 do 15.00. Więcej informacji...

Wykłady podstawowe

Dział Edukacji i Szkoleń oferuje następujące wykłady dla zorganizowanych grup (pojedyncza grupa może liczyć do 30 osób):

Temat wykładu Czas trwania
Promieniowanie elektromagnetyczne (w tym X i γ) – wykład z pokazami 45 min
Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ – wykład z pokazami 45 min
Zasady działania i konstrukcji reaktorów jądrowych, podstawy energetyki jądrowej (modele reaktorów energetycznych WWER i HTR)* 45 min
Zasady działania, konstrukcja i zastosowanie reaktorów badawczych* 45 min
* Wizyta w reaktorze poprzedzana jest zawsze krótkim wprowadzeniem o działaniu i zastosowaniach
reaktorów jądrowych. Koszt tego wprowadzenia wliczony jest w cenę zwiedzania reaktora.

 

Koszt wykładu określa cennik dostępny tutaj: — CENNIK —

Na życzenie jesteśmy w stanie w niektórych wypadkach przygotować wykład na zadany temat, po uzgodnieniu z nauczycielem.

Szczegóły dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki dostępne są tutaj.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Edukacji i Szkoleń
tel. 22 273 16 12
fax. 22 273 11 40
deis@ncbj.gov.pl