Lifebooki - sprzedaż

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia:

 

L. p.

Nazwa Przedmiotu

Rok

Ilość szt.

Cena mini­malna

1

Lifebook S7220 Simens

2008

1

280 zł

2

Lifebook Fujitsu E744

2014

1

400 zł

         

Lifebook S7220 Simens- brak 1 klawisza, lifebook Fujitsu E744- nie działa nagrywarka.

Zapłata i odbiór w przeciągu 14 dni od wybrania oferty. Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne urządzenia. O wybo­rze oferty zade­cy­duje naj­wyż­sza cena.

Kon­takt:

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o skła­da­nie ofert zakupu na adres e-mail: monika.kali­now­ska­@ncbj.gov.pl Osoba do kon­taktu: Monika Kali­now­ska tel. 22 273 15 80

Data publikacji: 
28 lis 2022 - 10:00
Termin zbierania ofert: 
5 gru 2022 - 23:45
Ilustracje: 
Lifebook S7220 Simens
Lifebook S7220 Simens
Lifebook Fujitsu E744
Lifebook Fujitsu E744