Profesor nadzwyczajny – doświadczalna fizyka detektorów

Data ogłoszenia: 
10 kwi 2017 - 10:45
Termin zbierania ofert: 
24 kwi 2017 - 14:00

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki Detektorów.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.).

Warunki jakie powinien spełnić kandydat:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych;
 • znaczący dorobek naukowy w obszarze doświadczalnej fizyki detektorów;
 • doświadczenie w pracy w zespołach badawczych, w tym w konsorcjach międzynarodowych;
 • predyspozycje do kierowania grupą badawczą;
 • przygotowanie do opieki nad magistrantem lub doktorantem;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na badania.

Kontakt

dr hab. Łukasz Świderski lukasz.swiderski@ncbj.gov.pl

Miejsce składania ofert

dr Agnieszka Syntfeld-Każuch agnieszka.syntfeld@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty:

 • podanie,
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Data otwarcia konkursu:

10-04-2017

Data nadsyłania ofert:

24-04-2017