Menu odnośników dodatkowych

Praca i praktyki w NCBJ

Praca

Profesor nadzwyczajny – doświadczalna fizyka detektorów

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki Detektorów. ----

Profesor nadzwyczajny – w zakresie technologii struktur przyspieszających cząstki naładowane

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek. ----

Profesor nadzwyczajny – doświadczalna fizyka cząstek elementarnych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki Wielkich Energii. ----