Wykłady

Dział Edukacji i Szkoleń oferuje następujące wykłady dla grup gimnazjalnych, licealnych i studenckich (pojedyncza grupa może liczyć do 30 osób):

Temat wykładu Czas trwania
Wykłady podstawowe
Promieniowanie elektromagnetyczne (w tym X i γ) – wykład z pokazami 45 min
Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ – wykład z pokazami 45 min
Zasady działania i konstrukcji reaktorów jądrowych, podstawy energetyki jądrowej (modele reaktorów energetycznych WWER i HTR) 45 min
Zasady działania, konstrukcja i zastosowanie reaktorów badawczych, zwiedzanie reaktora MARIA 60 min
Wykłady specjalistyczne*
Ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym (z elementami radiobiologii) 45 min
Zastosowanie fizyki jądrowej w medycynie 45 min
Zastosowanie metod jądrowych w technice i życiu codziennym 45 min
Dualizm korpuskularno-falowy i inne „szaleństwa” mechaniki kwantowej 60 min
Jądrowe metody badań ciał stałych i cieczy 45 min
Od działa elektronowego do akceleratora – wykład z pokazami 30 min
Detektory promieniowania jonizującego – wykład z pokazami 30 min
Odpady promieniotwórcze: problemy i rozwiązania – zwiedzanie wystawy 30 min

* Do zrozumienia treści wykładu specjalistycznego wymagana jest wiedza bardziej zaawansowana.

— CENNIK —

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Edukacji i Szkoleń
tel. 22 273 16 12
fax. 22 273 11 40
deis@ncbj.gov.pl

Na życzenie jesteśmy w stanie w niektórych wypadkach przygotować wykład na zadany temat, po uzgodnieniu z nauczycielem.