Badawczy reaktor jądrowy MARIA

Reaktor MARIA Widok na budynek reaktora MARIA

Badawczy reaktor jądrowy „Maria” jest obecnie jedynym w Polsce działającym reaktorem jądrowym. Jego moc wynosi 30 MW.

Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974 w ówczesnym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ).

Jest to reaktor doświadczalno-produkcyjny obecnie przeznaczony do następujących celów:

  • napromieniań materiałów tarczowych do produkcji radioizotopów,
  • badań materiałowych i technologicznych
  • neutronowego domieszkowania materiałów półprzewodnikowych,
  • neutronowej modyfikacji materiałów,
  • badań fizycznych i neutronograficznych,
  • wykorzystania wiązek neutronów dla celów medycznych,
  • celów szkoleniowych w zakresie fizyki i techniki reaktorowej.
Reaktor MARIA
Reaktor MARIA
Rdzeń reaktora MARIA
Nad rdzeniem reaktora MARIA
Basen reaktora MARIA
Woda w reaktorze MARIA
Woda w reaktorze MARIA
Woda w reaktorze MARIA