Menu odnośników dodatkowych

Advanced Virgo w stanie gotowości

Widok z lotu ptaka na miejsce eksperymentu Virgo,  fot. Virgo Collaboration
Dziś, 20 lutego br., w Pizie (Włochy) zakończono prace nad projektem Advanced Virgo. Zmodernizowany detektor, nad którym pracowali również Polacy, przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników w badaniach fal grawitacyjnych, najważniejszego odkrycia fizyki XXI wieku. ----

NCBJ otrzymuje nowoczesne urządzenia do badań neutronowych

Hala eksperymentalna reaktora MARIA
Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało porozumienie z Helmholtz-Zentrum Berlin, na mocy którego cztery nowoczesne urządzenia do badań neutronowych wkrótce trafią do ośrodka w Świerku. Dzięki nim przy reaktorze „Maria” powstanie nowoczesne laboratorium, w którym pomiary i eksperymenty będą mogli przeprowadzać polscy i zagraniczni naukowcy. ----

Polscy naukowcy koordynują europejsko-amerykańską współpracę przy rozwoju technologii jądrowych

W kuli grafitowej nieco mniejszej od piłki tenisowej mieści się ponad 10000 paliwa TRISO, rys. NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest koordynatorem prac badawczo-rozwojowych reaktorów wysokotemperaturowych (HTR) prowadzonych w ramach europejsko-amerykańskiej współpracy „GEMINI+”. To jeden z pięciu zwycięskich projektów instytutu ze Świerka w najnowszym konkursie EURATOM. ----

NCBJ zawiera porozumienie z X-energy

NCBJ zawiera porozumienie z X-energy
Podczas wizyty delegacji Ministerstwa Energii w USA, Narodowe Centrum Badań Jądrowych zawarło porozumienie z firmą X-energy. To kolejny ważny partner dla realizacji polskich planów rozwoju technologii jądrowych. Naukowcy zabiegają o to, by pierwszy doświadczalny reaktor wysokotemperaturowy (HTR) powstał w instytucie w Otwocku-Świerku. ----

NCBJ zapleczem badawczym Komisji Europejskiej

Dyrektor NCBJ Krzysztof Kurek, Dyrektor Generalny JRC Vladimir Sucha podczas podpisywania umowy, fot JRC
Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało umowę o współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) będącym jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. Sześć ośrodków badawczych i centrala w Brukseli stanowią niezależny, naukowy i techniczny organ doradczy dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Dziś szefowie sześciu zespołów badawczych JRC odwiedzili ośrodek w Świerku i spotkali się z polskimi naukowcami. ----

Strony